Labels

Template Information

Labels

Test Footer

Sample Text Footer

Kamis, 11 April 2013

Susunan Pengurus Badko TKA-TPA


Susunan Pengurus Badko TKA-TPA
Kecamatan Minggir Sleman

Pelindung     : Camat Minggir
Pembina        : Kepala KUA Kecamatan Minggir
                          Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Minggir
                          Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Minggir
Penasihat      : H. Nasirun
                          Basuki
Pengasuh     : Yusuf Nizar

Pengurus Harian :
Ketua Umum            : H. Barid Setiawan
Ketua I                       : Galih Untoro
Ketua II                      : Wawan Sutrisno
Sekretaris Umum : Sardiyanto
Sekretaris I    : Ulfah Fitri Mardani
Bendahara Umum : Darmawan
Bendahara I  : Sutarmi

Biro :
A.   Supervisi
Ketua: Juni Dwi Riyanti
1.    Nur Widodo
2.    Sayektiningsih
3.    Tumi Zahro
4.    Alifah
5.    Erna Prasetyaningsih
B.   Litbang
Ketua: Sutriyono
1.    H. Wahyudi
2.    Susilowati
3.    Eka Nur Aisyah
4.    Yuningsih
5.    Suryanto
C.   Pendidikan dan Latihan
Ketua: Walgito Muhsin
1.    Reni Himawanti
2.    Roni Okta
3.    Joni Sudarsono
4.    Sukaryanto
5.    Ponirah
D.   Umum
Ketua: Hardiman
1.    Riswanto
2.    Lisa Anugraheni
3.    Umi
4.    Sutiyono
5.    Anggi Putra Restu Buana
6.    Anang Hidayat
E.   Usaha dan Kesejahteraan
Ketua: Hermanto
1.    Sunu Triwidodo
2.    Aris Darmanto
3.    Sidiq Purnomo
4.    Ulya
5.    Indra Mulyani
6.    Erfianto
F.    Humas dan Informasi
Ketua : -
1.    Fatkhan Shodiq
2.    Eko Triyanto
3.    Sutarto
4.    Salisatul Husna
5.    Annida

0 komentar:

Posting Komentar